7.35PTR 四大同盟种族传承护甲战袍预览

[ 2018-01-03 10:04:16 网友评论 来源:多玩 作者:多玩整理 进入论坛]
小编前言

7.35PTR 四大同盟种族传承护甲战袍预览

  PTR7.35中,暴雪为四大同盟种族分别增加了一件战袍,虽然战袍来源未知,但是每件战袍都完美匹配传承护甲。

  一起来预览下四大同盟种族传承护甲+战袍的造型吧:

7.35PTR 四大同盟种族传承护甲战袍预览

7.35PTR 四大同盟种族传承护甲战袍预览

7.35PTR 四大同盟种族传承护甲战袍预览

7.35PTR 四大同盟种族传承护甲战袍预览

7.35PTR 四大同盟种族传承护甲战袍预览

7.35PTR 四大同盟种族传承护甲战袍预览

7.35PTR 四大同盟种族传承护甲战袍预览

7.35PTR 四大同盟种族传承护甲战袍预览